ir Naomi Felder, architect eigenaar bureau FELD

Ik ben dit onderzoek samen met Bouke gestart omdat ik ervan overtuigd ben dat gezinnen essentieel zijn voor de leefbaarheid van een stad. Ze zijn het cement dat steden bij elkaar houdt, gebruiken de voorzieningen en hebben grote sociale netwerken. De afgelopen decennia is er een groeiende groep gezinnen ontstaan die in de stad (blijven) wonen. 

Als architect heb ik altijd gewerkt aan het realiseren van gezinswoningen, begane grond, 5 kamers en een tuin. Om me heen kijkend bleek echter dat de omgeving waar de woning staat belangrijker is voor gezinnen dan hoe groot deze is. Stedelijke gezinnen willen binnen de Ring wonen, op zoveel vierkante meter als ze zich financieel kunnen veroorloven.

In de huidige crisis liggen grootschalige woningbouwprojecten stil en zal er vooral kleinschalige inbreiding in de stad plaatsvinden.

We zijn dit onderzoek gestart omdat wij geloven dat de toekomst van de stad ligt in het behouden van gezinnen door het aanpassen van de leefomgeving.

Nu, halverwege ons ontwerpend onderzoek zien we onze vermoedens steeds meer bevestigd en zijn we volop bezig met ontwerpen van verbeteringen in de publieke ruimte voor de levende en leefbare stad van nu en de toekomst.

www.bureaufeld.nl

ir Bouke Kapteijn, project manager

Het is duidelijk dat steeds meer gezinnen in de stad willen (blijven) wonen. Als ontwikkelaar dacht ik vroeger dat we daar allemaal grote woningen op de begane grond voor moesten maken. Maar de bestaande woningen laten zich niet makkelijk aanpassen. Bovendien is er simpelweg geen ruimte en geld voor.

Daarom zijn Naomi en ik dit onderzoek begonnen: Hoe gebruiken die gezinnen de stad en de daarin beschikbare ruimte? Welke factoren zijn daarin bepalend? En welke ruimtelijke voorstellen kunnen we op basis hiervan verzinnen om de stad te verbeteren?

www.bespokestedelijkeontwikkeling.nl

dr. ir. Lia Karsten, sociaal geografe

Het project Gezin in de Stad sluit goed aan bij het onderzoek dat ik de afgelopen jaren gedaan heb naar stadsgezinnen en kinderen die opgroeien in een stedelijke woonomgeving. Voor mij is de uitdaging met bureau Feld mee te denken over de vertaling van onderzoeksgegevens naar concrete ontwerpvoorstellen. Hoe maken we de stad kindvriendelijker en ondersteunen we jonge gezinnen?

Karsten Stedelijk Onderzoek en tevens werkzaam bij de Universiteit van Amsterdam (Stadsgeografie)

www.uva.nl/profiel/c.j.m.karsten

Ed van Savooyen, Spark

Het project Gezin in de Stad daagt ons uit om de juiste parkeeroplossing te bedenken, voor auto én fiets.
Zodanig ingepast dat de woon- en leefkwaliteit van gezinnen niet alleen niet wordt beperkt maar zelfs wordt geoptimaliseerd.

Spark

www.spark-parkeren.nl

Auke Fleer, fotograaf

http://www.vleer.com

Barbara Dijkhuis, ontwerper 2D - 3D

http://www.vanmarcus.nl

Ilja Nelemans

Als communicatie-adviseur, maar ook als ervaringsdeskundige (inwoner van Amsterdam met gezin) draag ik graag bij aan de invulling van Gezin in de Stad.

De uitdaging van het goed verdelen, het inrichten en het dagelijks leven in de beperkte ruimte die er in een stad is, biedt ruimte voor creatieve en innovatieve initiatieven. Het verschil in snelheid van ontwikkelingen, wensen en eisen in het moderne leven enerzijds en de vertraagde opvolging in uitvoering van projecten die daarop aansluiten anderzijds, creëren een uitdagend spanningsveld. Communicatie op allerlei vlakken, tussen veel diverse partijen speelt hier een belangrijke rol.

IM communicatie / Pretty smart

www.pretty-smart.nl