2 ontwerplocaties

Op basis van onze onderzoeksresultaten hebben we in samenwerking met de Gemeente Amsterdam en Rotterdam voor 2 locaties verbeteringen voorgesteld. De Bellamybuurt in Amsterdam West en de Agniesebuurt in Rotterdam Noord.

Bellamybuurt Amsterdam West

De studielocatie is in de Bellamybuurt een 'krappe' 19e eeuwse buurt met zeer smalle straten in Amsterdam West. 

Het aantal koopwoningen is de afgelopen jaren gegroeid en trekt daarmee veel nieuwe bewoners aan. Ook worden de woningen steeds groter. Het wordt dus steeds meer een centrumbuurt; een buurt die sterk in opkomst is en aantrekkelijker wordt voor gezinnen. Vanzelfsprekend neemt hiermee het belang van een veilige en aantrekkelijke leefomgeving, en dus openbare ruimte, toe. 

We sluiten aan bij de projecten 'blik van de weg' en slimmer reizen die al door het stadsdeel zijn ingezet. Hiervoor zijn herprofileringen van de straten in de planning opgenomen. Ook is er een speelplekken actieplan voor de buurt opgesteld.

De locatie beslaat de Wenslauerstraat, Bellamydwarsstraat en Jan Hanzenstraat. 

ontwerp_bellamylocatie  

Buurtprofiel

bellamy gegevens2

Krappe en volle openbare ruimte

In deze zeer krappe buurt is er een groot ruimtebeslag van auto's, fietsen en containers op de openbare ruimte. Er blijft zeer weinig ruimte over op de toch al smalle stoep voor kinderen om te bewegen en spelen.

ontwerp_bellamy_IMG_2779

 

 

Profiel

De Wenslauerstraat is 8 mtr breed en dus zeer smal. In de weekenden wordt de straat wel door bewoners dichtgezet met een oranje drempel en fluoriscerende poppen zodat de straat door kinderen gebruikt kan worden om te spelen.

wenslauerstraat

Locatie in de stad

In de omgeving van de Bellamybuurt zijn voldoende kindprogramma's aanwezig en daarmee mogelijkheden voor het begeleide spelen: parken, natuurspeeltuinen, schoolpleinen etc.bellamy omgeving kindkaart

Kindprogramma in de buurt

In de Bellamybuurt zelf zijn een aantal scholen een kinderboerderij en aangewezen speelplekken.

bellamy kindkaart

Blik van de Weg

Het programma Blik van de Weg voorziet in het opheffen van 263 parkeerplaatsen in de buurt en de auto's te verplaatsen naar inpandige parkeergarages in de buurt.

Hoewel dit best veel parkeerplaatsen betreft zou dit voor de Wenslauerstraat betekenen dat er de mogelijkheid is om op enkele plekken het partkeren aan een zijde van de straat op te heffen. door het krappe straatprofiel levert dit alsnog vrij weinig verblijfskwaliteit op omdat hiermee geen verbinding met de rest van de buurt gemaakt kan worden. Het netwerk van stoepen en veilige speelruimte wordt niet vergroot. 

Speelplek Bellamydwarsstraat

Het speelplekken actieplan voor de Bellamybuurt voorziet voor de speelplek in de Bellamydwarsstraat een opknapbeurt en inventarisatie bij buurtbewoners. Uit deze inventarisatie kwam geen duidelijk beeld naar voren of de bewoners de plek waardevol vinden of niet. Streven van het stadsdeel is om voor verschillende doelgroepen hier toestellen e.d. te plaatsen. Hiervoor is de ruimte echter heel krap.

bellamydwars_web

Voorstel GidS

Ons voorstel is om de op te heffen parkeerplaatsen te concentreren in de Bellamydwarsstraat, centraal in de buurt. Hierdoor ontstaat een verblijfsgebied waar de auto te gast is die de doorkruisbaarheid van de buurt voor kinderen zeer vergroot. De speelplek Bellamydwarsstraat wordt onderdeel van een grote verblijfsplek in de buurt die verschillende stoepen en woonblokken alsook de kindfuncties aan elkaar koppeld.

bellamydwarsstraat schema

 

 

Beeld Bellamydwarsstraat

bellamydwarsstraat collage

Dubbelgebruik stadsmeubilair

Verrommeling van openbare ruimte door fietsen is een groot probleem in de Bellamybuurt. Samen met parkeermeters, lantaarpalen en afvalcontainers nemen ze een aanzienlijk deel van de ruimte in beslag. Slim productontwerp kan hier uitkomst bieden. Het combineren van de voornoemde objecten met fietsparkeren, of het bespeelbaar maken van fietsboxen zijn enkele voorbeelden die de aantrekkelijkheid en speelbaarheid van de openbare ruimte aanzienlijk vergroten. 

dubbelgebruik meubilair


Agniesebuurt Rotterdam Noord

Gezinnen trekken weg uit Rotterdam en het is van groot belang voor de diversiteit en leefbaarheid om deze groep te behouden. Dit heeft zich in het gemeentebeleid onder andere vertaalt in het programma Kind vriendelijke Wijken. In het verleden zijn er plannen gepasseerd om een deel van de Agniesebuurt te slopen en er rijwoningen voor terug te plaatsen: een sterke verdunning. Gezien de economische situatie en de veranderende rol van woningcorporaties zullen grote ingrepen voorlopig niet plaatsvinden. Toch blijft een impuls noodzakelijk voor de leefbaarheid en aantrekkelijkheid voor nieuwe gezinnen.

birdseye agniesebuurt

Buurtprofiel

De Agniesebuurt wordt omsloten door populaire gezinsbuurten en ligt aan de rand van het centrum. Er wonen al relatief veel gezinnen in de buurt. Er is een hoog percentage kleine woningen en bijna 100% corporatiebezit. In de hofbogen zijn een paar creatieve bedrijven gehuisvest. Het zuidelijke deel bestaat voornamelijk uit grote schoolcomplexen. 

agniesebuurt gegevens

Locatie in de stad

agniesebuurt omgeving kindkaart

Kindprogramma in de buurt

De buurt heeft geen reguliere basisschool, kinderopvang of een andere kindvoorziening, onderdanks de niet geringe omvang van de buurt. Hiervoor zijn de bewoners aangewezen op de omgeving. agniesebuurt kindkaart