We presenteren vandaag ons boek 26 mei 2016

Vandaag bieden we het eerste exemplaar van ons boek 'De nieuwe generatie stadskinderen. Ruimte maken voor opgroeien' aan Wethouder Eric van der Burg van Amsterdam aan.

Het boek gebaseerd op het onderzoek Gezin in de Stad geeft een beeld van hoe stadskinderen anno 2016 leven en de ruimte om hen heen gebruiken en ervaren. Daarbij geven we concrete tips en ruimtelijke oplossingen hoe de stad verbeterd kan worden voor deze groep stadsbewoners en daarmee voor alle stadsbewoners. 

De nieuwe generatie stadskinderen. Ruimte maken voor opgroeien.

auteurs: Lia Karsten en Naomi Felder

uitgever: nai010

geinteresseerd? te koop in de boekwinkel of via www.nai010.com/de-nieuwe-generatie-stadskinderen

Mockup_Book_web

Klaar! 12 mei 2016

Vanaf nu is ons boek 'De nieuwe generatie stadskinderen' te koop in de boekwinkel en online.

Wij zijn er blij met hoe het geworden is.

IMG_9283.JPG

We zijn aan het drukken! 26 april 2016

De drukker is begonnen met het drukken van ons boek 'De nieuwe generatie stadskinderen'. 

Auteurs Lia Karsten en Naomi Felder, grafisch vormgevers 75B uit Rotterdam en uitgever Naoi010.

Het boek is, mede door de fantastische grafische vormgeving, een boek geworden dat de twee disciplines van de auteurs (sociale stadsgeografie en ruimtelijk ontwerp) combineert tot een sterk geheel. Resultaten van het onderzoek geven inzicht in het leven van stadskinderen anno nu en de schetsen en ideeen in het boek laten grote kansen voor het verbeteren van de leefkwaliteit in de stad zien. Beginnend bij kinderen, maar prettig voor alle stadsbewoners. 

 

IMG_5983_web

 

 

 

IMG_6034_web

IMG_6014_web

IMG_5993_web

Aankondiging boek 19 februari 2016

De catalogus met daarin de aankondiging van ons boek 'De nieuwe generatie stadskinderen' is uit. We zijn hard aan het werk om het boek half mei 2016 in de boekwinkels te hebben liggen.

IMG_8496_web

 

IMG_8494_web

Artikel in NRC next 07 november 2015

Lia Karsten in NRC.next over het toenemende aantal stadskinderen en hun ouders. De trend en ontwikkelingen van de afgelopen jaren in de steden (wereldwijd) wordt in het artikel beschreven. Een positieve trend maar wel een die bestuurlijk, ruimtelijk en sociaal consequenties heeft en aandacht vraagt. Naast de duiding zijn we samen met verschillende Gemeentes druk bezig met de oplossingen hiervoor bedenken.

Het artikel is hier te lezen: http://www.nrc.nl/next/2015/11/07/het-stadskind-drinkt-pumpkin-latte-1556607

Schermafbeelding 2015-11-12 om 15.12.09

bewonersworkshop 17 september 2015

We hebben een zeer leuke bewonersworkshop gedaan in het Oude Noorden. Zelden heb ik zoveel actieve bewoners bij elkaar gezien en heel veel goede plannen gehoord. Zij kennen de wijk en willen hem echt verbeteren met realistisch plannen op allerlei gebied. Of het nu gaat over het gebruik van de Rotte of over de verkeersveiligheid, over het groen in de wijk of over de woningen alle relevante thema's voor gezinnen in de stad zijn behandeld. 

IMG_7732.JPG

interviews interviews 08 september 2015

De afgelopen weken hebben we de actieve en betrokken partijen in het Oude Noorden uitgebreid ondervraagt over hun dromen, hun mogelijkheden en de bedreigingen die ze zien. De volgende stap is een analyse van de kansen voor kansrijke gezinnen en het vormgeven van de prioriteiten en aanpak.

Ook zullen we nog een bewonersworkshop organiseren om ervaringen te horen van de mensen die er dagelijks wonen, werken, boodschappen doen en spelen.

Kansrijke wijken Rotterdam 16 juli 2015

Wij gaan meewerken aan het programma Kansrijke wijken in Rotterdam. De komende jaren zal het Oude Noorden (als 1 van de 9 aangewezen wijken binnen het programma) verder ontwikkelen naar een meer gemeleerde gezinsvriendelijke wijk. Samen met van Arendonk stedelijke gebiedsontwikkeling zullen we met de in het gebied betrokken partijen hieraan werken. 
 
Na de onderzoeksfase van Gezin in de Stad en voorlichting van vele gemeenten gaan we nu onze expertise inzetten in de praktijk van het Oude Noorden in Rotterdam. Het collegetarget is een toename van 10% kansrijke gezinnen in de aangewezen wijken. Er wordt ingezet op samenwerking tussen gemeente, corporaties, scholen, maatschappelijk werk, bewoners en overige partijen die in de wijk actief zijn. We zoeken naar het maximaliseren van de inzet en output in de wijk.  
Wij sturen daarbij op het samenspel van alle plannen en initiatieven in het gebied om deze te verbinden en te versterken zodat ze effectiever het doel steunen. Doen we het juiste op het juiste moment en de juiste plek?
 
 
IMG_5991

Bijeenkomst opgroeien in de stad 26 januari 2015

Tracy Metz organiseert in de Balie een bijeenkomst over Opgroeien in de Stad binnen het Thema Stadsleven. Lia Karsten zal hier vertellen over de YUPP's, Young Urban Proffessoinal Parents.

Voor meer info kijk op de site van stadsleven: 

http://www.stadslevenamsterdam.nl/26-januari-opgroeien-de-stad/

Gezond Ingerichte Stad 10 juni 2014

Naomi Felder is als adviseur betrokken bij de Gezond Ingerichte Stad (GISt). Een werkgroep die als onderdeel van het programma Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht (AAGG) adviseert over ingrepen in de fysieke / openbare ruimte ter bevorden van beweeggedrag bij kinderen en hun ouders.

Doel van deze werkgroep is het formuleren van een programma met doelen en inspanningen als handvat voor de politiek om op door te pakken in de uitvoering en prioriteitsstelling. 

spelen op de brink

Boek Gezin in de Stad 3 maart 2013

Samen met Nai010 gaan Lia Karsten en Naomi Felder een boek maken gebaseerd op het onderzoek Gezin in de Stad. Ondertitel 'een inclusieve stad'. We zijn hard aan het werk om de benodigde financiering rond te krijgen. 

Trefdag Kind in de Stad, Gent 04 februari 2013

Trefdag Kind in de Stad is een initiatief van Thuis in de Stad (het Vlaams stedenbeleid) stimuleert de steden in hun ontwikkeling tot duurzame steden. De stad is de motor van de samenleving, een plaats waar op innovatieve wijze oplossingen worden gevonden voor maatschappelijke uitdagingen. Het doel is een duurzame toekomst voor iedereen.

Tijdens de trefdag Kind in de Stad zal Naomi Felder in het Stadsatelier 'Spelen en Ontmoeten' vertellen over het onderzoek Gezin in de Stad en ideeen presenteren om de steden in de toekomst kindvriendelijker te maken. Vragen die tijdens deze dag aan de orde komen zijn bijvoorbeeld: Hoe maken we onze steden kindvriendelijk? Hoe draagt een kindvriendelijke stad bij aan een duurzame en leefbare samenleving? Wat is de meerwaarde van een kindvriendelijke stad voor de andere stadsbewoners?

De trefdag is bedoeld voor alle ‘makers van de stad’: mandatarissen en ambtenaren uit de centrumsteden, de VGC, de provinciale steden, leden van de Vlaamse Regering en het Vlaams parlement, medewerkers van de Vlaamse overheid, middenveld, ondernemers, academici, scholen, …

http://www.thuisindestad.be/Trefdag-Kind-in-de-Stad.html#eye21264851

20131202-trefdagkindindestad

winterschool Academie 31 januari 2013

De afgelopen 2 weken hebben 1e, 2e en 3e jaars studenten van de Academie van Bouwkunst Amsterdam hard gewerkt aan een ontwerp binnen de Winter School 2014 met als thema ‘Slim City ‘.

Samen met Han Wiskerke en Rob Hootsman zal Naomi Felder de ontwerpen jureren.

Winter School 2014_Aankondiging

eindpresentatie Academie 16 december 2012

eindpresentatie academie

Leuke blog! 20 november 2013

Irene Edzes schreef naar aanleiding van ons debat bij Pakhuis de Zwijger een leuke blog op bestaandewijk.nl.

http://www.bestaandewijk.nl/ge-zin-in-de-stad/#more-1977

Zeer geslaagde bijeenkomst gisteren! 15 november 2013

Gisteren hebben we de voorlopige uitkomsten van ons onderzoek Gezin in de stad gepresenteerd, dmv. lezingen, oplossingen en aanbevelingen en een debat.

Het was een bijzonder geslaagde bijeenkomst met een volle zaal geinteresseerden. Het blijkt maar weer dat het voor de toekomst van onze steden belangrijk is om nu na te denken over hoe we omgaan met de toename van gezinnen en kinderen in de stad. Gaan we alles oplossen met regels en ontwerp of kunnen we op een andere meer inhoudelijke manier sturen op verblijfskwaliteit in de openbare ruimte van de stad. Zodat er veel gespeeld kan worden door kinderen en dat er ruimte is voor volwassenen om elkaar tegen te komen en leren kennen.

Dank voor een inspirerende middag aan: Lia Karsten, Dirk de Jager, Petra Rutten, Maurits de Hoog, Mattijs van Ruijven, Fer Felder en Tarik Yousif.

foto 2.JPG

foto 1.JPG

Debat in Pakhuis de Zwijger 14 november 2013

We zullen in een openbare bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger onze onderzoeksresultaten presenteren en debatteren over de kansen en mogelijkheden voor de stad.

 

Deelnemers aan de middag zijn o.a. Dirk de Jager (wethouder stadsdeel Amsterdam West), Petra Rutten (Directeur Maatschappelijke Ontwikkeling Proper Stok), Maurits de Hoog (DRO Amsterdam), Fer Felder (volkshuisvester), Lia Karsten (sociaal geografe), Tarik Yousif (moderator). 

 

Meer informatie is te vinden op de website van Pakhuis de Zwijger. http://www.dezwijger.nl/87021/nl/gezin-in-de-stad

 

uitnodiging debat 2

filmpje kinderen in de stad 07 november 2013

still-Amsterdam_crop

Start ontwerp module stedenbouw 28 oktober 2013

Vandaag start het tweedejaars project P3b van de afdeling stedenbouw op de Academie van Bouwkunst Amsterdam. De studenten zullen onder leiding van Kari Stotzer de Van Der Kunbuurt in Amsterdam Oost geschikter maken voor gezinnen.

Wij zullen als expert onze onderzoeksresultaten delen met de studenten en het ontwerpproces geinteresseerd volgen.

uitzending NL van boven junior 06 oktober 2013

interview met Woonstichting de Key 20 september 2013

We hebben een leuk interview gehouden met Rienk Postuma, manager ontwikkeling en realisatie van Woonstichting de Key in Amsterdam over gezinnen in de stad. Gezinnen zijn een belangrijke doelgroep voor de Woningcorporatie echter er wordt voor hen nu niet veel meer gebouwd. Het gaat met name over het voorrang verlenen aan grote gezinnen bij het vrijkomen van een geschikte woning.

Daarnaast signaleren ook zij een duidelijke afname van het aantal auto's. 'Bij nieuwbouwprojecten met een parkeergarage blijft deze leeg, zowel binnen de Ring als bijvoorbeeld op IJburg.'

workshop gemeente Rotterdam 16 september 2013

Zeer goede middag gehad bij het Platform Urban Planning (PUP) van de Gemeente Rotterdam. Naast de resultaten van het monitoronderzoek van de KIWI wijken hebben wij ons onderzoek gepresenteerd. Vervolgens hebben we in 3 groepen gebrainstormd over de Agniesebuurt in het Oude Noorden. De Agniesebuurt is een buurt aan de rand van Rotterdam centrum met een grote potentie voor het trekken van 'nieuwe' gezinnen. Momenteel bestaat de buurt voor het overgrote deel uit kleine sociale huurwoningen. Het wordt doorsneden door de hofbogen waar hier en daar creatieve bedrijfjes zich gevestigd hebben.

Het werd een zeer interessante discussie over de mogelijkheden van spelen op specifieke plekken versus het spelen in de directe woonomgeving. Wij gaan hier zeker nog een keer verder over doorpraten.

workshop-PuP-rotterdam1

voorbereiding workshop 11 september 2013

De voorberedingen voor de workshop bij de Gemeente Rotterdam, Platform Urban Planning, zijn in volle gang. Maandag zullen beleidsmedewerkers, stedenbouwkundigen en landschappers zich buigen over de vraag: Hoe trekken we gezinnen naar de Agniezenbuurt, Oude Noorden.

De middag bestaat uit een stand van zaken en reflectie op het programma Kindvriendelijke Wijken in Rotterdam. Daarnaast zullen wij onze onderzoeksbevindingen presenteren. Hierna zal deze nieuw opgedane kennis in een workshop toegepast worden voor het aantrekkelijker maken van de Agniezenbuurt in Rotterdam.

voorbereiding workshop.JPG

stadsfotografie no.3 5 september 2013

foto oosterpark
foto: Oosterpark Amsterdam, Auke Vleer

miniconferentie opgroeien in de stad 06 september 2013

Hoe houden we stadsdeel Centrum aantrekkelijk voor ouders en opgroeiende kinderen? Deze vraag staat centraal in de mini-conferentie die de commissie Welzijn van stadsdeel Centrum op dinsdagavond 3 september organiseert in Ons Genoegen in de Elandsstraat. “We hebben experts uitgenodigd en vragen ouders en kinderen die ideeën, tips en plannen hebben om te komen. 

Vanaf 19:30 uur zijn er drie inleidingen van experts (waaronder Gezin in de Stad) op het gebied van onderwijs, welzijn en de openbare ruimte. Om 20:00 uur kan iedereen aanschuiven aan verschillende gesprekstafels om ideeën en ervaringen uit te wisselen hoe we stadsdeel Centrum aantrekkelijk houden voor ouders en kinderen. Om 21:30 uur wordt de avond gezamenlijk afgesloten met de belangrijkste bevindingen van de verschillende gesprekstafels. Deze worden verwerkt in een overdrachtsdocument aan de nieuwe bestuurscommissie, die in maart 2014 in de plaats komt van de huidige stadsdeelraad. 

conferentie-stadsdeel-centrum
foto: communicatiedienst.nl

Amsterdamse Aanpak gezond gewicht 16 juli 2013

In Amsterdam hebben meer dan 30.000 kinderen en jongeren overgewicht of obesitas. Daarom intensiveert de gemeente Amsterdam de aanpak van overgewicht. Met als streven alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. 

Voor het team van buurtprojectleiders van de aandachtswijken binnen de Amsterdamse Aanpak gezond gewicht hebben we onze onderzoeksresultaten gepresenteerd. Hoewel nu nog de nadruk ligt op andere vlakken zal de rol van de openbare ruimte in de aanpak uitgebouwd worden in concrete plannen en aanpassingen. Gezin in de Stad laat zien dat een speelvriendelijke omgeving van de woning leidt tot 4x meer buiten spelen per week. 

Meer aandacht voor de vormgeving van de publieke ruimte op basis van het onderzoek kan dan ook een grote bijdrage leveren in het streven naar 100% gezonde kinderen in 2033.

 

gezonde kinderen

start film 14 juli 2013

Als introductie op ons onderzoek maakt Hanna Tak een korte film waar we de stad door de ogen van een kind zien.

Kinderen ervaren de stad anders dan volwassenen. Dit begint al met een verschil in ooghoogte waardoor kinderen bijvoorbeeld niet over rijdende of geparkeerde auto's heen kunnen kijken. Daarnaast is alles in de openbare ruimte reden om te rennen of klimmen. Klimmen in lantarenpalen of op vuilcontainers. Naast data uit ons onderzoek zl de film de buitenspeelwereld van een stadskind laten zien.

 

still-Amsterdam

How the dutch got their cycle paths 09 juli 2013

plan bellamybuurt 03 juli 2013

Voor stadsdeel Amsterdam West hebben we een plan gemaakt voor het gebied Wenslauerstraat, Bellamydwarsstraat en Jan Hanzenstraat in de Bellamybuurt.

De uitgangspunten zijn gebaseerd op onze onderzoeksresultaten. De Bellamybuurt is een gewilde woonbuurt met zeer krappe straten, hierdoor is de druk van geparkeerde auto's, fietsen en bijvoorbeeld vuilcontainers zeer groot. Het stadsdeel zet met het programma 'Blik van de straat' al een goede stap om hier wat aan te doen.

De focus bij de maatregelen die we voorstellen ligt op het vergroten van de vrije (niet begeleide) bewegingsruimte van kinderen in de buurt. Dit doen we niet door speelplekken aan te leggen, maar door de openbare ruimte in te richten als verblijfsruimte waar auto en fiets te gast zijn en dus ondergeschikt. Het stadsdeel is zeer enthousiast en gaat onderzoeken hoe ze dit plan kunnen inplannen in de bestaande plannen.

 

bellamydwars_zw_web

stadsfotografie no.2 19 juni 2013

foto ruijschstraat
foto: Ruijschstraat, Amsterdam, Auke Vleer

NL van boven 22 mei 2013

Vandaag geinterviewd door Jelle Brandt Corstius voor Nedeland van Boven junior, VPRO televisie. Ons onderzoek hebben we toegelicht en voorbeelden laten zien van prachtige stedelijke ruimte waar zoveel mogelijk is voor het spelen van kinderen.

Uitzending september/ oktober 2013.

NLvan boven junior

presentatie GidS 18 april 2013

We hebben de resultaten van onze onderzoeksfase gepresenteerd aan Co Stor, projectdirecteur Houthavens Amsterdam. Dit triggerde een heleboel nieuwe ideeen om toe te passen in het nieuw te bouwen stuk stad dat de Houthavens gaan worden.

Gezin in de Stad gaat niet over speeltuinen en voetbalkooien voor specifieke leeftijdsgroepen maar kijkt naar het leven van kinderen in de stad. Het ontdekkende spelen in de stedelijke ruimte en het gevoel van veiligheid dat het ouders moet geven om kinderen te laten ontdekken. 

Juist in de fase voor de realisatie is het interessant om vanuit de kennis van het gebruik (ipv. regelgeving) naar plannen te kijken. Ontwerpen aan de software ipv de hardware.

stadsfotografie no.1 13 september 2012

GIDS-0274_web
foto: Boekmanschool Amsterdam, Auke Vleer

introductie GidS in Rotterdam 12 januari 2012

Een kennismakingsgesprek met Jan van der Wolde, Senior beleidsadviseur wonen & Innovatie facilitator, Gemeente Rotterdam afdeling Stadsontwikkeling gehad.

Rotterdam is al enkele jaren actief bezig met het behouden van gezinnen voor de stad en het trekken van nieuwe gezinnen. Hiervoor hebben ze het programma Kindvriendelijke Wijken (KIWI) geintroduceerd. Ons onderzoek zal hier een goede aanvulling op zijn, vooral door de inzet van het kind als informatiebron en de vergelijking tussen Amsterdam en Rotterdam. 

In een latere fase zullen we zeker weer een informatie uitwisseling organiseren om van elkaar te leren.

peer review GidS 16 december 2011

We hebben van onze collega´s John Bosch, Burton Hamfelt en atelier Bruut zeer veel (opbouwend) commentaar gekregen op onze fascinaties en voorziene trends binnen het onderwerp Gezin in de Stad. Later in het project zullen we nogmaals een discussie organiseren. 

Popin item 1
/google-maps
Popin item 2
/google-maps
Item # of #
scroll bottom